Iniciació als escacs

COURSE PRICE FOR FREE

Iniciació als escacs

Monitor

Toni Molina

Category

Extraescolars

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Els escacs son un joc mil·lenari, estès arreu del món i punt d’unió entre diferents civilitzacions que és patrimoni de la humanitat. La idiosincràsia dels escacs, que es basa en un codi ètic, són un aliat indiscutible per a qualsevol sistema educatiu, gràcies a la seva doble condició: lúdica i disciplina intel·lectual completa. Metodologia: La metodologia que s’utilitzarà per treballar els continguts serà la combinació de classes teòriques i pràctiques, amb la finalitat que l’alumne aprengui a utilitzar eines informàtiques i que pugui llegir revistes i llibres especialitzats d’escacs. Objectius: 
  • Exercitar la capacitat d’anàlisi i de síntesi.
  • Potenciar la memoria, el càlcul mental, la intuïció i l’abstracció.
  • Incrementar la creativitat i la imaginació.
  • Desenvolupar la capacitat de superació i de concentració.
Cursos als quals va dirigit: Primària (1er a 2n)

Etiquetes :

Our Main Teachers

Price : Free

Cursos : 1r i 2n

Lloc : Escola

Modalitat : Grup

Question