Termes i Condicions – Inscripcions Casals d’Estiu

Condicions per a altes i baixes al casal d’estiu 2024

Aquestes condicions són provisionals i estan subjectes a canvis.

Noves altes:

S’acceptaran totes les inscripcions al casal fins al dia 7 de juny (termini oficial).

A partir del dia 7 de juny s’acceptaran noves inscripcions o ampliacions d’inscripcions ja existents si hi ha places disponibles (que venen determinades pel nombre de monitors que treballen al casal la setmana en qüestió).

Baixes:

En cas de baixa d’una inscripció ja feta es podrà demanar el retorn del pagament amb les següents condicionants:

  • Per a baixes comunicades almenys 12 dies abans de l’inici del servei contractat, es retornarà el 90% de l’import.
  • Per a baixes comunicades entre 12 i 5 dies abans de l’inici del servei contractat, es retornarà el 50% de l’import.
  • Per a baixes comunicades menys de 5 dies abans de l’inici del servei contractat, no hi haurà devolució de l’import.

Exemple: Una família vol cancel·lar la inscripció de la seva filla a la quarta setmana de casal, que comença el dilluns 15 de juliol.

  • Si comunica la baixa abans del dimecres 3 de juliol, se li reemborsarà el 90% de l’import.
  • Si comunica la baixa abans del dimecres 10 de juliol, se li reemborsarà el 50% de l’import.
  • Si comunica la baixa el dijous 11 de juliol o posteriorment, no se li reemborsarà l’import.

Altes i baixes a menjadors i acollides:

Es garanteix el servei de menjador i d’acollida a totes les inscripcions fetes fins al divendres de la setmana abans del servei.

Un cop iniciada la setmana, es pot sol·licitar el servei de menjador o acollida, però es podrà atendre la petició si hi ha places disponibles per aquella setmana.

Es podrà demanar el retorn dels pagaments fets per acollides o menjadors si la baixa es comunica dos dies abans del servei. Si la baixa es demana el dia abans o el mateix dia no hi haurà reembors del pagament.